ทำไมธุรกิจ จึงต้องมี เว็บไซต์ เป็นของตัวเอง !!

SEO Friendly

» Business Opportunities

สร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจ และการสื่อสารกับลูกค้าของคุณด้วยเว็บไซต์  เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการต่อยอดทางธุรกิจของคุณให้ง่ายยิ่งขึ้นในโลกดิจิทัล

SEO Friendly

» Big Data

ให้เว็บไซต์ สร้าง Big Data หรือฐานข้อมูลธุรกิจต่างๆ แก่คุณ เพราะ Big Data คือทรัพย์สินที่สำคัญและจำเป็นในการประกอบธุรกิจสำหรับโลกยุคดิจิทัล

SEO Friendly

» Digital Tools

ต่อยอดเว็บไซต์ของคุณ ด้วยการเชื่อมต่อเว็บไซต์กับเครื่องมือดิจิทัล และระบบที่ทันสมัยต่างๆ เพื่อให้บริการลูกค้าของคุณได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และมีคุณภาพ ตลอด 24/7

เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของเว็บไซต์ต่อธุรกิจของคุณ ในยุคดิจิทัล

เราจึงให้ความสำคัญกับการออกแบบ และการสร้างเว็บไซต์ พร้อมทั้งเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ ในงบประมาณที่คุณสามารถบริหารจัดการได้

The Foto’Dio

รูปแบบของเว็บไซต์ สำหรับธุรกิจ

เพราะสินค้าและบริการ หรือรูปแบบของแต่ละธุรกิจนั้นมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ดังนั้น The Foto’Dio จึงมีบริการจัดทำเว็บไซต์ ที่สามารถสนับสนุนธุรกิจได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้มีความเหมาะสม ทั้งกับธุรกิจและกับงบประมาณของคุณ เพื่อให้การสร้างเว็บไซต์สำหรับธุรกิจคุณนั้นมีความคุ้มค่า และสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

โดยรูปแบบของการจัดทำเว็บไซต์ของ The Foto’Dio นั้น มีทั้งการใช้ Platform ของ WordPress และการพัฒนาแบบเฉพาะ หรือที่เรียกว่าการพัฒนาเว็บไซต์แบบ Native ซึ่งทำให้บริการเว็บไซต์ของ The Foto’Dio มีความยืดหยุ่นและปรับให้เข้ากันได้ดี กับธุรกิจของคุณในยุคดิจิทัล

5 ข้อดีของ WordPress

  1. WordPress เป็น Platform ที่เป็นมิตรต่อ search engine โดยเฉพาะ Google
  2. WordPress รองรับการสร้าง SEO และสามารถปรับแต่งได้ง่าย
  3. WordPress เหมาะกับธุรกิจแทบทุกประเภท เหมาะจะทำเว็บไซต์บริษัท ร้านค้า ธุรกิจ หน่วยงาน หรือองค์กร
  4. WordPress มีระบบ CMS (Content Management System) ที่ดี ช่วยให้คุณ อัพเดท สินค้า บริการ ข่าวสารของบริษัทฯ ได้ง่ายมาก
  5. WordPress สามารถเพิ่มเติมระบบต่างๆ ได้ เช่น ระบบตะกร้าสินค้า ระบบตัดเงิน ระบบสมาชิก ระบบกรอกแบบฟอร์ม
[elfsight_pricing_table id="1"]