9 ข้อดี ของการโฆษณาธุรกิจ SME ด้วยวีดีโอ ผ่านสื่อต่างๆ

 

การโฆษณาคือการแจ้งรายละเอียดของสินค้าและบริการให้กลุ่มลูกค้าทราบ ยังช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความสนใจในตัวสินค้าจนอยากซื้อหาหรือทดลองใช้สินค้านั้น ๆ ได้ รูปแบบของการโฆษณานั้นมีหลากหลายทั้งแบบโปสเตอร์ แบบสื่อด้วยเสียง แบบใช้การพูดคุยเพื่อถ่ายทอดรายละเอียดของสินค้ากับผู้ฟัง รวมไปถึงการใช้สื่อวีดีโอในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า ซึ่งสื่อวีดีโอนับเป็นรูปแบบของสื่อโฆษณาที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเพราะมีข้อดีที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

 

 

1 ความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบของสื่อวีดีโอในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายมาก ทั้งรูปแบบของการเล่าเป็นเนื้อเรื่องที่มีตัวละครและแก่นเรื่องในการบอกเล่าเรื่องราว รูปแบบของการเล่าเรื่องเหมือนสื่อสารให้ผู้รับชมทราบโดยตรง ซึ่งอาจใช้คนแสดงหรือภาพ Animation แทนได้ ด้วยรูปแบบที่ให้ข้อมูลทั้งภาพและเสียงไปพร้อม ๆ กัน

 

2 ความสามารถในการให้ข้อมูลปริมาณมาก ๆ ในเวลาอันสั้น การให้ข้อมูลในรูปแบบของวีดีโอนั้นจะมีทั้งภาพและเสียงไปพร้อมกัน ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการป้อนข้อมูลสินค้าใหม่ ๆ หรือบริการรูปแบบใหม่ของคุณได้ดี อีกทั้งยังทำความเข้าใจได้ง่ายอีกด้วย

 

3 รูปแบบที่เข้าถึงได้อย่างหลากหลาย เพราะสื่อวีดีโอสามารถนำไปเผยแพร่ได้หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซด์ของบริษัท สื่อโทรทัศน์ Youtube หรือ Facebook สื่อรูปแบบนี้จึงสามารถเข้ากลุ่มคนได้หลากหลายและกว้างขวางกว่าสื่อรูปแบบอื่น ๆ

 

4 การสร้างสื่อมีราคาไม่แพง เพราะในปัจจุบันอุปกรณ์ในการสร้างสื่อวีดีโอนั้นมีราคาถูกลงมากกว่าในอดีต โดยเทคโนโลยีความคมชัดของภาพและเสียงไม่ได้อ่อนด้อยลงเลย จึงสามารถสร้างสรรค์สื่อวีดีโอได้ในราคาที่ไม่สูงเกินไป

 

5 ความสามารถในการกระตุ้นสร้างความสนใจ บ่อยครั้งการแจ้งรายละเอียดของสินค้าเพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอจะกระตุ้นให้ลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อเลือกใช่บริการได้ ซึ่งสื่อเคลื่อนไหวอย่างสื่อวีดีโอนั้นสามารถสร้างบทสนทนาหรือรูปแบบการเคลื่อนไหวที่กระตุ้นความสนใจ ความอยากลองอยากใช้ของผู้รับชมได้มากกว่าสื่ออื่น ๆ

 

6 ความสามารถในการปรับแต่งที่ง่ายและสะดวก เพราะสื่อวีดีโอนั่นสามารถปรับแต่งรายละเอียด ความสั้นความยาว หรือเนื้อหาได้ง่าย จึงเป็นสื่อที่ใช้งานได้สะดวกและมีความหลากหลายมากกว่าสื่อรูปแบบอื่น ๆ เป็นอย่างมาก

 

 

7 ความทันสมัยเข้ากับยุคสมัย ด้วยความเร่งรีบของสังคมในปัจจุบัน ทำให้สื่อวีดีโอกลายเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายรวดเร็ว สะดวกมากด้วยอุปกรณ์ไอทีที่ดีพร้อมเครือข่ายอินเทอร์เนตที่รวดเร็วนั่นเอง

 

8 การแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ดี เพราะรูปแบบของสื่อวีดีโอนั้นสามารถใส่ไอเดีย ความคิดและรูปแบบการนำเสนอได้อย่างสะดวกไร้ขีดจำกัด จึงนับเป็นการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ของธุรกิจได้ดี

 

9 เพียบพร้อมไปด้วยนักสร้างสรรค์ที่มากประสบการณ์ ด้วยความน่าสนใจและความนิยมที่สื่อวีดีโอมีมานานแล้ว ในปัจจุบันเจ้าของธุรกิจจึงสามารถมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตและออกแบบสื่อวีดีโอที่น่าสนใจขึ้นมาได้อย่างเต็มที่นั่นเอง

 

การมีสื่อ VDO ที่ดีย่อมช่วยสร้างความน่าสนใจและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้เจ้าของกิจการได้ดี จึงนับว่าเป็นสื่อที่น่าสนใจนำมาใช้สร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างแน่นอน

 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามเรื่องราวต่างๆ จาก The Foto’Dio

หากบทความนี้เป็นที่ถูกใจ ก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆ ของคุณได้อ่านเรื่องราวเหล่านี้ได้เช่นกัน

ขอบคุณค่ะ / Admin The Foto’Dio

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =