เทคนิคการเขียน Storyboard ให้โดนใจลูกค้า | Video Production | The Foto’Dio

เทคนิคการเขียน Storyboard ให้โดนใจลูกค้า   การเขียน Storyboard เป็นขั้นตอนการเตรียมงานก่อนถึงวันถ่ายทำโฆษณาจริง โดย Storyboard มีลักษณะเป็นภาพนิ่งที่มีข้อความ มีการกำหนดการเล่าเรื่องเป็นฉาก ๆ มีการเรียงลำดับภาพ รู้ว่าตอนถ่ายจริงมุมกล้องต้องเป็นแบบไหน ถ้าใครนึกภาพไม่ออกให้ลองนึกถึงภาพการ์ตูนที่เป็นช่อง ๆ Storyboard มีลักษณะคล้ายแบบนั้น แต่มีรายละเอียดมากกว่า     ส่วนเส้นสายภาพวาดไม่จำเป็นต้องสวยงามหรือละเอียดมากนัก เน้นองค์ประกอบความสัมพันธ์ของตัวละคร ฉาก แสงเงา และกำหนดเวลา คนทำ Storyboard ไม่จำเป็นต้องวาดรูปเก่ง แต่ต้องถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาพและเสียงเพื่อนำไปใช้ในการถ่ายทำจริงเป็นภาพยนตร์โฆษณาได้   Storyboard เปรียบเสมือนกับโครงร่างแผนการทำงานแบบละเอียดที่ทำให้ทุกฝ่ายที่ต้องทำงานถ่ายทำโฆษณาในวันจริงรู้ว่าใครต้องทำอะไร ใครต้องอยู่ตรงไหน รู้งบประมาณที่ต้องใช้จริง